மாயப் பிரம்மாண்டத்தின் மீதிலொரு சிற்றுளியின் சிறு கீறல்.. சிற்றளவேனும் சிதைப்போம் சிறுதுளி தான் பெருவெள்ளம்!!

தூய்மை இந்தியா - சொன்னதைச் செய்வோம்!!

"தூய்மை இந்தியாவே 2019ல் மஹாத்மா காந்தியின் 150 ஆவது  ஆண்டிற்கு செலுத்தப்படும் சிறந்த அஞ்சலியாகும்"
- ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய மோடி கூறியது. 

சொன்னதைச் செய்வோம் என்று கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன் மித்ரோன் கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Receive update by Email

ஏன் இந்த வலைப்பூ (என்னால் முடிந்தது)

உறவாடிக் கெடுப்பவன்

வேதாந்தம் பல பேசி தெளிவாய்க் குழப்பி வேஷம் பல கொண்டு உண்மையின் உரைகல்லென்று ஓயாமல் பொய்யுரைக்கும் எம்மக்களின் முதல்...